Přeskočit na obsah

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Dotace na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

Příjem žádostí:

 • Od 19. 2. 2014 do 17. 4. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti.
 • Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti.
 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře.
 • Týdenní stacionáře, odlehčovací služba, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, služby následné péče.
 • Denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč.
 • Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu.
 • Celková alokace činí 40 000 000,- Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporované typy projektů mohou být doplněny fakultativními činnostmi umožňujícími vstup na trh práce (např. vzdělávání cílové skupiny, poradenství v oblasti trhu práce, nácvik sociálních a pracovních dovedností).
 • Aktivity podpořené v rámci této výzvy musí vždy splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: aktivity umožní návrat podpořené osoby na trh práce, aktivity umožní podpořené osobě přístup ke službám, které umožňují návrat na trh práce, aktivity umožní prostřednictvím poskytnuté služby návrat na trh práce dalším cílovým skupinám, aktivity umožňující cílovým skupinám udržení se na trhu práce.
 • Žadatelem může být pouze subjekt, který bude přímo poskytovat soc. služby vzniklé po transformaci.
 • Cílová skupina v projektech musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru