Přeskočit na obsah

Výzva pro předkládání návrhů společných česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018

O dotace na projekty základního nebo průmyslového výzkumu v oblasti technologie ochrany životního prostředí a informační a komunikační technologie mohou požádat výzkumné organizace.

Příjem žádosti:

  • Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. září 2015.

Příjemci podpory:

  • Výzkumná organizace.
  • Výzkumná organizace ve spolupráci s malým nebo středním podnikem, zabývajícím se výzkumem, jako dalším účastníkem projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty v oblasti technologie ochrany životního prostředí, prevence znečištění a odstraňování kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích.
  • Projekty v oblasti informační a komunikační technologie (ICT) s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat.

Forma a výše podpory:

  • Intenzita podpory nesmí přesáhnout u základního výzkumu 100 %.
  • Intenzita podpory nesmí přesáhnout u průmyslového výzkumu 50 %.
  • Nesmí dojít k dvojímu financování téže výzkumné aktivity z veřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

  • Řešení projektů může být zahájeno nejdříve dne 1. dubna 2016 a musí být ukončeno nejpozději dne 31. prosince 2018.
  • Projekty mohou být realizovány maximálně po dobu 24 měsíců po sobě jdoucích v průběhu 3 kalendářních let (tj. 2016 – 2018).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru