Přeskočit na obsah

Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV

Dotace na vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb a procesy v organizaci mohou získat organizace zřízené organizační složkou státu (MPSV) dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení přijmu žádostí je 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně.
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích.
 • Centrum Kociánka.
 • Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch.
 • Centrum sociálních služeb Tloskov.

Typy podporovaných projektů:

 • Vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb. 
  • Další (odborné) vzdělávání pracovníků registrovaných soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Vzdělávání pracovníků registrovaných soc. služeb — další neakreditované vzdělávání (workshopy, výměna zkušeností a sdílené dobré praxe, vzdělávání pro management organizací, supervize, intervize apod.)
 • Procesy v organizaci. 
  • Zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci (analýza zařízení, analýza služby, zhodnocení stavu organizace, procesní audit zaměřený na způsob řízení, řízení dokumentace, řízení služeb, komunikační strategie apod.).
  • Procesy rozvoje kvality poskytování sociálních služeb na základě zhodnocení současného stavu v organizaci (konzultace, pracovní postupy/vnitřní pravidla, systém hodnocení služby, vzdělávací plány zaměstnanců apod.).
  • Nastavování vnitřních pravidel organizace a pracovních postupů, které budou směřovat k charakteru komunitního poskytování služeb.
  • Podpora zavádění nových metod práce se specifickou cílovou skupinou osob s poruchami autistického spektra; vznik multidisciplinárních týmů.
  • Tvorba nástrojů pro aktivní zapojování uživatelů služeb při přechodu na komunitní typ péče a jejich aplikace.
  • Posilování přirozených sociálních vazeb a prostředí uživatele služby.
  • Místní spolupráce, zapojování do místní komunity.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy je 25 ml. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena dle jednotlivých žadatelů.
 • Míra podpory dosahuje až 100%.

Specifika a omezení:

 • V rámci vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb se mohou vzdělávat pouze sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • V rámci vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb je možné vzdělávat pouze v akreditovaných programech/kurzech MPSV a formou odborných stáží dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vzdělávací témata a procesy musí přímo souviset s principy deinstitucionalizace a humanizace pobytových zařízení a přechodem na komunitní typ péče.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru