Přeskočit na obsah

Výzva Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Dotace je poskytována na zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Program je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života. Program se dělí na 6 dotačních titulů.

Příjem žádostí:

 • Od 14.02.2018 do 28.02.2018.

Příjemci dotací:

 • V dotačním titulu 1, 3, 4, 5 a 7 — obec s méně než 3 000 obyvateli.
 • Ve 2. dotačním titulu — místní akční skupiny na území Jihomoravského kraje.
 • V dotačním titulu 3 a 6 — svazek obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
 • Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin.
 • Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
 • Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě.
 • Dotační titul 5 – Obecní knihovny.
 • Dotační titul 6 – Společné integrované projekty.
 • Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně.

Formy a výše podpory:

 • Na tuto výzvu je alokováno celkem 52 mil. Kč.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 25 000 Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je u 1. dotačního titulu — 250 000 Kč, u 2. — 100 000 Kč, u 3. — 100 000 Kč, u 4. — 250 000 Kč, u 5. — 50 000 Kč, u 6. — 250 000 Kč, u 7. — 250 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce ve všech DT činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce vynaložených v kalendářním roce 2018.

Specifika a omezení:

 •  Příspěvky se poskytují pouze subjektům na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru