Přeskočit na obsah

Výzva ROP Moravskoslezsko — Vybavení výjezdových center IZS

Dotace na rozvoj integrovaného záchranného systému a systému krizového řízení včetně technického a komunikačního zabezpečení – pořízení a modernizace technického vybavení výjezdových center. Specifickým cílem je zajistit efektivní operativní řízení zásahů emergenčních složek v kraji, zlepšit technologické vybavení výjezdových center emergenčních složek a doplnit síť těchto center v návaznosti na budované strategické průmyslové zóny a dálniční síť.

Příjem žádostí:

  • Od 23.6. 204 do 11. 11. 2014, 12:00 h.

Příjemci podpory:

  • Moravskoslezský kraj
  • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (ostatní státní organizace)

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj integrovaného záchranného systému a systému krizového řízení včetně technického a komunikačního zabezpečení – pořízení a modernizace technického vybavení výjezdových center.

Forma a výše podpory:

  • Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu – 10 mil. Kč.
  • Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt – není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Oprávněný žadatel: Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (ostatní státní organizace).
  • Datum ukončení projektu: nejpozději do 31.12. 2015.
  • Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce zajistí spolufinancování projektu minimálně ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/aktualni-vyzvy

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru