Přeskočit na obsah

Výzva Společně bez předsudků

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Open Society Initiative for Europe vyhlašuje grantovou výzvu: Společně bez předsudků. Tato grantová výzva reaguje na xenofobní nálady zaměřené zejména proti romské menšině a na zvyšující se frekvenci aktivit extremistických hnutí.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 4. 5. 2015.

Příjemci podpory:

  • Podpora je určena především pro již existující formální i neformální skupiny a organizace, ale i pro nově a účelově vzniklé místní iniciativy.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory činí 100 000 Kč.

Typy podporovaných projektů:

  • Aktivity z oblasti angažovaného umění: (např. filmová tvorba, street art,).
  • Kreativní práce s veřejným prostorem s prokazatelným cílem zprostředkování pozitivního každodenního setkávání příslušníků romské menšiny a majoritní společnosti.
  • Komunitní projekty propojující členy sociálně vyloučené komunity se sousedskými komunitami a lokalitami (např. zřízení komunitně sdílených prostor — zahrada, dětské hřiště, moštárna, dílna, apod.; organizace sousedských setkání spojených s praktickými semináři — např. o opravách a redesignu starého nábytku apod.), rozjezd drobného komunitního sociálního podnikání (např. prodej redesignovaného nábytku přes internet apod.).
  • Aktivity podporující aktivní občanství a spolupráci lokálních aktérů (zapojování ohrožených skupin do prevence a řešení problémů- např. organizace diskusní platformy/ pracovní skupiny k aktuálnímu lokálnímu tématu (např. protiromské pochody), zprostředkování mediace konfliktu, zapojování cílových skupin do komunitního plánování obce, lokálního partnerství, jednání a činnosti zastupitelstva, apod.).
  • Aktivity, které vyvracejí mýty o Romech, jako např. zneužívání dávek, vysoká kriminalita, léky zdarma, taxíkem pro dávky a na nákupy,…(například kampaň v lokálních médiích, plakátová kampaň na místních veřejných místech- lékař, obchody, pošta,.…)..

Specifika a omezení:

  • Podpora bude poskytnuta pouze na projekty přímo napomáhající v ohrožené/postižené lokalitě, z grantu nelze financovat udržitelnost projektů, které ve stejné podobě probíhaly v minulosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru