Přeskočit na obsah

Výzva Ústeckého kraje — Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace jsou poskytovány na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci lze podávat od 14. 01. 2022 do 02. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci kulturních památek : 
  • a) obec v územním obvodu Ústeckého kraje,
  • b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora záchrany a obnovy kulturních památek v Ústeckém kraji umožňuje rozšířit povědomí obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou součást života, zlepšit technický stav kulturních památek a snížit vysoké procento nejohroženějších památek v kraji, využít existence kulturních památek pro prezentaci jedinečnosti kraje z pohledu industriálního a zemědělského dědictví nadregionálního významu a pokračovat v již započatém procesu zapsání kulturních památek do seznamu Světového dědictví UNESCO.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytované dotace činí 50 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
 • Maximální výše poskytované dotace činí 1 250 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
 • Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva je pouze pro Ústecký kraj.
 • V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru