Přeskočit na obsah

Výzva v oblasti kultury „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“

Statutární město Ostrava vyhlašuje výzvu v oblasti kultury „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“ na podporu projektů připomínajících jeho tvorbu.

Příjem žádostí:

  •  Termín pro podání je od 05.03.2018 do 09.03.2018 do 13.00 hodin.

Příjemce podpory:

  • Příjemci podpory v rámci programu se mohou stát všechny subjekty, naplňují-li podmínky programu, a to bez ohledu na právní formu své existence, státní příslušnost či bydliště či sídlo (bydliště nebo sídlo příjemce není z hlediska poskytnutí dotace významné).
  • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými příjemci finanční podpory i příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava a městské obvody statutárního města Ostrava a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Dílo inspirované skladatelem.
  • Výstavy.
  • Publikace.
  • Přednášky, workshopy.
  • Další aktivity.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Začátek akcí je limitován dnem 01.02.2018. Ukončeni projektů nejpozději dne 31.12.2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru