Přeskočit na obsah

Výzva v rámci Evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace

Dotaci pokrývající až 80 % nákladů je možné získat pro projekty zaměřené na řešení společenských výzev. V rámci Evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace “Easi” 2014–2020 se vyčlenilo € 2,500,000 na podporu zaměstnanosti, sociální ochrany, zlepšování pracovních podmínek a boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat nejpozději do 31. října 2014.

Příjemci podpory:

 • Státní instituce a autority.
 • V případě konsocria také neziskové a mezinárodní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty věnující se zranitelným skupinám (např. mladí lidé).
 • Projekty podporující rovnost mezi ženami a muži.
 • Projekty bojující proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
 • Projekty  podporující  kvalitní a udržitelnou zaměstnanost, zajišťující důstojnou sociální ochranu, bojující proti dlouhodobé nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem poskytovaných finančních prostředků je limitován objemem prostředků, které jsou na tyto účely v daném programu vyčleněny (€ 2,500,000).

Specifika a omezení:

 • Všechny návrhy by měly být doplněny shrnutím v angličtině.
 • Žadatelé musí být v době podání žádosti řádně registrované právnické osoby se sídlem v členských státech EU, zemích  EFTA/EEA nebo kandidátských zemích.
 • Návrhy musí respektovat maximální hranici pro spolufinancování ze strany EU (80%).
 • Plánovaná doba trvání projektu nesmí překročit 24 měsíců.
 • Žadatelům se doporučuje předložit svůj návrh projektu v angličtině, francouzštině nebo němčině, aby se tak usnadnilo zpracování návrhu a urychlil proces jeho evaluace. Přihlášky ve všech ostatních úředních jazycích budou také přijaty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Karel Ďásek, @: karel.dasek@cyrrusadvisory.cz

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru