Přeskočit na obsah

Výzva z Fondu Vysočiny Čistá voda 2014

Dotace na zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a na ochranu před povodněmi mohou získat obce, městyse, města, svazky obcí a obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 4 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Do 14.3.2014.

Příjemci podpory:

 • Obce, městyse a města.
 • Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Studie nebo projektové dokumentace zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se zásobováním pitnou vodou.
 • Studie nebo projektové dokumentace zejména pro územní a stavební řízení souvisejících s odváděním a čištěním odpadních vod.
 • Studie nebo projektové dokumentace zejména pro územní a stavební řízení staveb, objektů a zařízení řešících ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo jeho zastavěné místní části.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 4 000 000 Kč.
 • Minimální dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt 500 000 Kč.
 • Dotace maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je kraj Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru