Přeskočit na obsah

Výzva_1_RÝMAŘOVSKO_OPZ_ Prorodinná opatření

Hlavním cílem je zajistit rovnost žen a mužů ve všech oblastech, sladění pracovního a soukromého života.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 03. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Profesní a podnikatelská sdružení.
 • Sociální partneři.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).
 • Společná doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností.
 • Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru