Přeskočit na obsah

Výzva_2_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Podpora vzdělávání — rekvalifikace v regionu

Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšího využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. 03. 2018, 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprostředkování zaměstnání
 • Poradenské a informační činnosti a programy.
 • Bilanční a pracovní diagnostika.
 • Rekvalifikace.
 • Rozvoj základních kompetencí.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 232 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru