Přeskočit na obsah

Výzvy v rámci Programu spolupráce ve výzkumu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyhlásila v rámci Programu spolupráce ve výzkumu dvě výzvy. Jedná se o výzvu na získání stipendia pro vědecké pracovníky a o výzvu na granty na pořádání mezinárodních vědeckých konferencí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do půlnoci 10. 9. 2014.

Příjemci podpory:

 • Soukromý sektor.

Typy podporovaných projektů:

Výzvy v rámci Výzkumného programu na biologické zdroje v zemědělství jsou dvě, obě dvě se týkají výzkumných ústavů a pracovníků, kteří působí v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu.

První z výzev se týká stipendií pro vědecké pracovníky. Cílem je posílit mezinárodní výměnu nápadů a zvýšení mezinárodní mobility a spolupráce mezi vědci pracujícími ve výše zmíněných oblastech. Výzkumný pobyt v hostujícím vědeckém ústavu musí být v rozmezí 6 až 26 týdnů.

Druhá výzva se týká grantů na pořádání mezinárodních vědeckých konferencí (či workshopů, sympozií a jiných podobných událostí). Cílem tohoto programu je informovat politické činitele, zástupce průmyslu a akademickou obec ohledně současného a budoucího vědeckého výzkumu, jeho vývoje a s ním spojených příležitostí.

V rámci těchto výzev byla definována 3 stěžejní témata, na které by se měli žadatelé zaměřovat.

 • Téma 1: Výzvy v oblasti přírodních zdrojů
  • Udržitelné užívání a ochrana přírodních zdrojů je zásadní pro podporu nepřetržité produkce potravin a kvality života lidí, domácích zvířat a divoké přírody.
 • Téma 2: Udržitelnost v praxi
  • Udržitelný vývoj zemědělských systémů je oblastí výzkumu, která se zaměřuje na zachovávání zdrojů a biodiverzity uvnitř produktivního zemědělského výzkumu.
  • Toto téma má za cíl financovat aktivity spojující výzkum a následnou adopci udržitelných praktik.
 • Téma 3: Potravní řetězec
  • Toto téma zahrnuje nové přístupy k produkci hodnotných a bezpečných materiálů a látek v rámci zemědělských a agropotravinářských systémů, které mají dlouhodobě dopad na potravní řetězec.
  • Mělo by dojít k podpoře výzkumu týkajícího se vědeckého propojení systémů potravinářské produkce, bezpečnosti potravin a environmentálních dopadů.

Formy a výše podpory:

 • Stipendium pro vědecké pracovníky:
  • stipendium zahrnuje cestovní náklady,
  • týdenní „kapesné“ 400 nebo 450 EUR,
  • částka 165 EUR na náklady, které vznikly v souvislosti s převzetím a opuštěním pracovních povinností v hostitelské laboratoři.
 • Grant na pořádání mezinárodní vědecké konference:
  • cestovné pro pozvané řečníky (pokrývá to maximálně 12–15 řečníků),
  • příspěvek 3 050 EUR na zveřejnění obsahu konference (musí být vydáno alespoň 60 kopií).

Specifikace a omezení:

 • Žadatelé o stipendium či o grant musí být občany či rezidenty v některém ze států, který se účastní Programu spolupráce ve výzkumu. Stejná podmínka platí i pro spolupracující a hostující instituce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru