Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji

shutterstock_157339835.jpg
Share Button

Dotace na provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, přímé akce pro veřejnost, akce pro obecnou veřejnost a na podporu tiskovin s ekovýchovnou tématikou.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace – tj. spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a jejich zařízení.
 • Neziskové organizace – tj. organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání – školy a školská zařízení a další organizace tohoto typu.

Typy podporovaných projektů:

 • Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením.
  • Středisko s ekovýchovným zaměřením, které nemá zaměstnance s eko­výchovným zaměřením na plný úvazek a má prostory pro ekovýchovnou činnost ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu.
 • Přímé akce pro veřejnost.
  • Akce zaměřená především na mládež (předškolní, školní i středoškolskou).
  • Akce zaměřená především na ostatní cílové skupiny veřejnosti (např. věkové, profesní, …).
 • Akce pro obecnou veřejnost.
  • Osvěta v oblasti čistší produkce, ekologicky šetrných výrobků, recyklace odpadů, minimalizace odpadů, propagace využívání vratných obalů, uvědomělé spotřeby, zdravého životního stylu apod.
  • Osvěta k úsporám energie, k využití místních energetických zdrojů, využití biomasy, využívání druhotných surovin.
  • Osvěta v oblasti ekologicky šetrného způsobu dopravy, v oblasti ekologicky šetrné silniční dopravy, prezentace hodnocení dopadů užívání jednotlivých druhů dopravy na kvalitu ovzduší a následně na lidské zdraví.
  • Výstavba, opravy, údržba a provoz naučných stezek.
 • Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou.
  • Tiskovina periodického charakteru, k datu vyhlášení dotačního programu vycházela minimálně již 3 roky a je převážně určena pro veřejnost (tj. nikoliv pouze pro členy vlastní organizace).
  • Tiskovina neperiodického charakteru (informační skládanky, publikace, sborníky apod.).
  • Tiskovina s charakterem regionálních učebních textů určená pro základní, odborné nebo střední školství.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše je stanovena na 5 000 Kč.
 • Maximální výše je stanovena dle druhu aktivit, maximálně na 60 000 Kč.
 • Míra podpory činí maximálně 70 %.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt může obdržet podporu pouze z jednoho dotačního programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>