Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v minulých dnech skončil příjem žádostí v „dubnovém“ kole OP PIK, největším programu na podporu českých podnikatelů. Jak si tento program stojí se pokoušíme analyzovat v prvním Článku Dotačních novin.

U OP PIK ještě chvíli zůstaneme a podíváme se na dlouho očekávanou výzvu zaměřenou na vysokorychlostní internet. Dále už se zaměříme na výzvy z odlišných oblastí, konkrétně dotace na vývoj celovečerního hraného filmu, podporu výzkumných organizací nebo zlepšování životního prostředí. Veškeré aktuálně dostupné výzvy si můžete prohlédnout v naší aplikaci Dotační Manager

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Alternativní financování podniků

Dle poslední statistiky Sledování čerpání alokace bylo doposud podáno 7 848 žádostí o dotace za 67 miliard korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace získalo 2 332 projektů s dotací 14 miliard korun, žadatelům bylo prozatím proplaceno 724 milionů korun.

Z hlediska absorpční kapacity lze sledovat, že v investičních projektech typu nákupu strojů a budování výzkumných center je podáván v každém kole přibližně stejný počet žádostí o podporu a je využito celé připravené alokace. V těchto programech je však také vysoká „úmrtnost“ žádostí. Dobře si toto můžeme ilustrovat například na programu Inovace, ve kterém byly v prvním kole příjmu žádostí podány projekty za 6,6 miliard, Rozhodnutí o poskytnutí dotace však získalo prozatím pouze 219 projektů za 2,7 miliardy.

Zajímavý je pohled na program Aplikace, ve kterém došlo k výraznému snížení sumy žádaných prostředků oproti prvnímu kolu, vysvětlení nabízí skutečnost, že velké podniky ve třetí výzvě mohly podat pouze 1 žádost o dotaci, oproti 4 v prvním kole. Pro velké podniky je v rámci alokace celého programu připraveno pouze 20 % a OP PIK tak musí velké podniky „eliminovat“. Zajímavé bude sledovat, zda se tento limit podaří týmu vyjednávajícímu podmínky čerpání s Evropskou komisí prolomit.

Dotace má zajistit koncovým zákazníkům reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s v místech, kde neexistuje možnost vysokorychlostního připojení na síťovou infrastrukturu (NGA síť) a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek.
OP PIK Vysokorychlostní internet - Výzva I
PŘEDMĚT DOTACE: Rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků. Zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu, poskytovaný v pevném místě.

ŽADATEL: Podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací.

VÝŠE PODPORY: Až 200 mil. Kč, maximálně 75 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 26. 9. 2017.
Dotace na tvorbu různorodých námětů, na původní scenáristickou tvorbu, na vývoj kinematografického díla.
Státní fond kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora žánrové, tematické a stylové pestrosti námětů tak, aby se účinněji rozvíjel stabilní základ pro různorodou filmovou výrobu, podpora původní scenáristické tvorby. Zvýšení potenciálu projektů pro získání mezinárodní koprodukce (Eurimages, Media, zahraniční partneři, zahraniční televizní vysílatelé). Podpora zejména těch filmů, jejichž téma si udržuje mezinárodní srozumitelnost při zachování národního charakteru díla. Přiblížení vývoje českého filmu evropským standardům (kvalitativně, profesně i finančně).

ŽADATEL: Fyzické i právnické osoby.

VÝŠE PODPORY: Celková alokace finančních prostředků je 9 mil Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 18. 5. 2017.
Ministerstvo životního prostředí přichází s možností řešení pro provozovny a podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem nebo zamořují životní prostředí těžkými kovy. Cílem výzvy je podpořit projekty, které díky pořízení moderních technologií a dílčím změnám technologických postupů povedou ke snížení emisí pachových látek a k redukci emisí vybraných těžkých kovů.
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů
PŘEDMĚT DOTACE: Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry). Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

ŽADATEL: Vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší.

VÝŠE PODPORY: Až 10 mil Kč, maximálně 60 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 27. 9. 2017.
Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů.
MŠMT Podprogram INTER-TRANSFER
PŘEDMĚT DOTACE: Oosobní náklady/výdaje, odpisy dlouhodobého majetku, ostatní zboží a služby, členský poplatek, subdodávky, cestovné a nepřímé náklady – jedná se například o nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, úklid, údržbu, bezpečnost, připojení na internet, IT služby, poplatky za telefon, fax, provoz služebního vozidla, apod.

ŽADATEL: Výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 16. 5. 2017.
Lucie Tomčíková Rádi vás uvidíme na semináři Alternativní financování podniků, kde představíme aktuální dotační příležitosti a také další možnosti financování podniků.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny