Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Podprogram INTER-TRANSFER

výzkum 1
Share Button

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.

Příjem žádostí:

  • Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. do 15. 9. 2018.

Příjemce podpory:

  • Uchazečem mohou být pouze výzkumné organizace v souladu s nařízením, které se přihlásí do veřejné soutěže a které se ucházejí o poskytnutí podpory i za případné další účastníky projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím (pozn.: nesmí jít pouze o spolupráci na bilaterální bázi mezi 2 institucemi, kde ani jedna z nich nemá charakter mezinárodní organizace ve výzkumu a vývoji).

Forma a výše podpory:

  • Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech u projektů (intenzita podpory) základního výzkumu může činit až 100 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu.

Specifika a omezení:

  • Každý požadavek na poskytnutí podpory musí být specifikován a řádně zdůvodněn z hlediska nutnosti pro využití v projektu.
  • Čerpání podpory i řešení všech projektů podprogramu v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 31. 1. 2019 a ukončeno nejpozději k 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>