Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v novém čísle Dotačních novin si vám dovolíme představit výzvu Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Dále přinášíme důležité aktualizace výzvy č. 37 IROP zaměřené na energetické úspory v bytových domech.

Na závěr si dovolíme zopakovat aktuální dotace, o které se z našich zkušeností nejvíce zajímáte. Jedná se o možnosti dotací na hřiště, haly a tělocvičny a dále výzvu IROP 28, zaměřenou na budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.

Pokud připravujete projekt z oblasti vodohospodářské infrastruktury, důležité informace naleznete v závěrečném komentáři. Na všechny dotační příležitosti se můžete podívat v naší aplikaci Dotační Manager

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.
OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II.

PŘEDMĚT DOTACE: Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče: Centra duševního zdraví; stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby; psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Vybavení mobilních týmů: Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

ŽADATEL: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

VÝŠE PODPORY: Až 100 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15.7.2020.

Řídicí orgán IROP provedl revizi 37. výzvy „Energetické úspory v bytových domech II“. Předmětem revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají fakticky stejné. Mezi novinky patří zejména následující změny:
 
  • možnost podpory výměny stávajícího plynového kotle na nový plynový kotel;
  • možnost pořízení plynového tepelného čerpadla výměnou za starý zdroj na fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
  • možnost podpory výměny vytápění elektřinou za elektrické tepelné čerpadlo;
  • redukce počtu hodnotících kritérií, která se vztahovala k tepelným čerpadlům, kotlům nebo systémům nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • možnost odprodávat přebytky vyrobené elektrické energie z podpořených fotovoltaických zdrojů nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla;
  • možnost podpory pro připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
  • snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla u bytových domů, u kterých bude podána žádost pouze na zdroj tepla bez současně provedeného zateplení obvodových konstrukcí nebo výměny oken.
 
Podívejte se na stránky poskytovatele dotace nebo na náš zjednodušující souhrn.

V článku věnujeme prostor aktuálním dotačním příležitostem z prostředků MŠMT. Hlavní aktivitou je podpora rekonstrukce nebo výstavby hřišť, tělocvičen a sportovních hal. Programy jsou rozděleny podle využití sportovních ploch pro profesionální sportovce a neprofesionální sportovce.
 
Více se dozvíte v článku.

Cílem výzvy je finanční podpora projektů, které se zaměřují na budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center.
 IROP VÝZVA Č. 28 SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II

PŘEDMĚT DOTACE: Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury nebo regionálních datových center, vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb, vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

ŽADATEL: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejich částí).

VÝŠE PODPORY: Až 90 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29.9. 2017.

Dotační Manager
Lucie Tomčíková V září budete mít zřejmě poslední šanci požádat o dotaci na projekty vodovodů a kanalizací z Operačního programu Životní prostředí. V nedávné době došlo také k několika změnám spočívajícím jednak v úpravě hodnoticích kritérií. Navštivte stránky Operačního programu Životní prostředí a seznamte se s podmínkami.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny