Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

aktuální Dotační noviny se znovu pokusí představit zajímavé dotační příležitosti.

Péče o děti – možnost získání dotace na budování i provoz dětských skupin na celém území ČR. Úspory energie – po letech konečně možnost podpory pro podnikatele v cestovním ruchu. OZE – podpora bioplynových stanic a malých vodních elektráren. Technologie – dotace na nové stroje ve vymezených lokalitách.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.


2. listopadu bude zahájen příjem žádostí na vybudování a provoz dětských skupin, OP Zaměstnanost připravil 2 výzvy, první je určena pro realizaci projektů v rámci celé České republiky, mimo území hlavního města, druhá pro projekty v Praze.


Tato zajímavá dotace má pomoci rodičům s návratem do pracovního procesu, přičemž dětskou skupinu mohou navštěvovat děti již od jednoho roku. Míra podpory je od 85 % do 100 %, dle typu žadatele, na jednu dětskou skupinu lze získat až 5,5 mil. Kč. Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace týkající se žádosti o podporu i celkového nastavení Vašeho projektu.

Podpora golfových hřišť České republice před Evropskou komisí dobré jméno neudělala. V programovém období 2014-2020 tak dostal dotační stopku celý obor cestovního ruchu, a tak nemohly být podpořeny ani smysluplné projekty typu zateplení hotelů, či využití OZE.

V prioritní ose OP PIK zaměřené na energetické úspory zbývá stále velké množství peněz a možná i kvůli tomu se začíná blýskat na lepší časy také pro cestovní ruch. První vlaštovkou je možnost získání zvýhodněného úvěru. ČMRZB ve spolupráci s MPO připravila program, v rámci kterého jsou poskytovány bezúročné úvěry až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry mohou mít desetiletou splatnost s odkladem až na 4 roky! Žadatelé mohou rovněž získat finanční příspěvek až 250 tisíc Kč na pořízení energetického posudku.

Kromě cestovního ruchu na podporu dosáhnou také podnikatelé z oblasti zpracovatelského průmyslu, vodohospodářství, energetiky, stavebnictví a služeb. Podniky z těchto oborů mohou volit mezi zvýhodněným úvěrem a klasickou dotací.

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
OPPIK Obnovitelné zdroje energie – Výzva III

PŘEDMĚT DOTACE: Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic. Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně. Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

ŽADATEL: Podnikatelský subjekt, malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE.

VÝŠE PODPORY: Až 80 % ze způsobilých výdajů (specifický způsob výpočtu).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 28.2.2017.

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Žádosti se podávají dvojstupňově, nejprve nositeli ITI Ostravské aglomerace a po jeho schválení standardně přes OP PIK.
OP PIK Technologie – ITI (Ostrava) I. výzva

PŘEDMĚT DOTACE: Nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW s vazbou na pořízené stroje.

ŽADATEL: Malé a středníky podniky realizující záměr na území ITI Ostrava.

VÝŠE PODPORY: Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 12. 10. 2017 (ITI), do 7. 9. 2018 (OP PIK).

Lucie Tomčíková Plošně využívaným celorepublikovým podporám začíná pomalu zvonit hrana. Na významu naopak nabývají takzvané Integrované teritoriální investice (ITI). Jak vidíte výše, lze z nich získat dotaci i na nové stroje, či zařízení. Podívejte se na naše stránky www.dotacni.info nebo využijte aplikace Dotační Manager, kde jsou všechny dotace včas a přehledně zobrazeny.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny