Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v Dotačních novinách se nejprve podíváme na zajímavé výzvy na podporu výzkumu a vývoje vyhlašované Technologickou agenturou České republiky. V následujícím článku blíže představíme možnosti Investičních pobídek.

Na vzrůstající počet elektromobilů reaguje Operační program Doprava, který zveřejnil novou výzvu na pořízení rychlodobíjecích stanic. V závěru Dotačních novin představíme zajímavou výzvu na podporu Age managementu, který bude v době rekordně nízké nezaměstnanosti zřejmě nabývat na významu.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Ve veřejné soutěži budou podpořeny projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky.
TAČR - 1. Veřejná soutěž programu THÉTA

PŘEDMĚT DOTACE: Výzkum ve veřejném zájmu; Strategické energetické technologie; Dlouhodobé technologické perspektivy.

ŽADATEL: Podniky a výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY: Až 90 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 9.1.2018.

Témata společné výzvy jsou Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR) a Big data and process modelling for smart industry (BDSI).
TAČR – CHIST-ERA III Joint Call 2017

PŘEDMĚT DOTACE: Rozvoj mezinárodního a multidisciplinárního výzkumu. Transformační výzkum provedený v programu CHIST-ERA by měl v dlouhodobém horizontu zkoumat nová témata s potenciálem pro významný vědecký a technický dopad.

ŽADATEL: Mezinárodní konsorcia s partnery z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní financování.

VÝŠE PODPORY: TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech v celkové výši 1 000 000 €. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 60 % na českou část projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 11.1.2018 (pre-proposals).

V současné době hrají prim v rámci mechanismu získávání finančních prostředků dotace. Byla by ale škoda přehlédnout další zajímavé možnosti financování podnikatelských záměrů. Jedná se např. o oblast investičních pobídek. Tyto pobídky můžou být zajímavé především pro střední a velké podniky, ale v případě většího záměru může investiční pobídku získat i podnik do 50-ti zaměstnanců. Investiční pobídky můžou být zajímavou volbou i pro nadnárodní společnosti, které se rozhodnou založit navázanou českou společnost. Konkrétně je možné uvažovat o pobídkách v oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center či center strategických služeb. Více informací naleznete v našem článku.

Do roku 2021 budou mít řidiči v Česku k dispozici dalších 125 rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Jejich vybudování podpoří ministerstvo dopravy z evropských prostředků.
OP Doprava - Výzva č. 30 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

PŘEDMĚT DOTACE: Budování sítě nových veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic.

ŽADATEL: Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

VÝŠE PODPORY: Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 4.5.2018.

Dotace na realizaci záměrů v oblasti age managementu.
OP Zaměstnanost Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

PŘEDMĚT DOTACE: Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací; Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit; Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0, a další.

ŽADATEL: Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců minimálně 5 v přepočteném stavu.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29.3.2018.

Lucie Tomčíková Na začátku roku 2018 bude spuštěn příjem žádostí do výzvy Technologie 4.0., která v souladu s iniciativou Průmysl 4.0. podpoří automatizaci výrobních procesů v malých a středních podnicích. Dotaci bude možné získat na pořízení nových strojů a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny