Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách představíme investiční dotace na odstraňování bariér ve veřejných budovách a objektech s pečovatelskou službou.

Následně se podíváme na dotace pro školy a školky, které je možné získat v rámci státních dotací a výzev v  operačním programu Praha – pól růstu ČR.

Na všechny dotační příležitosti se můžete podívat v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou.
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

PŘEDMĚT DOTACE: Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov; Odstraňování bariér uvnitř budov; Bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách; Pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

ŽADATEL: Obce a města, jejichž záměry bezbariérových tras byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

VÝŠE PODPORY: Až 50 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 1. 2018.

Dotace na úhradu investičních nákladů spojených s pořízením nebo obnovou stavebních objektů.
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

PŘEDMĚT DOTACE: Pořízení nebo obnova stavebních objektů (stavební části stavby, event. technologické části stavby), kterou dochází ke zhodnocení stavby; Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze financovat pouze tehdy, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí v regionu.

ŽADATEL: Plně organizované ZŠ zřizované obcemi.

VÝŠE PODPORY: Až 70 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 12. 2017.

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.
Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti

PŘEDMĚT DOTACE: Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.; Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.

ŽADATEL: Veřejnoprávní a neziskové organizace realizující projekt na území Prahy.

VÝŠE PODPORY: Až 100 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 28. 6. 2018.

Výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP.
Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

PŘEDMĚT DOTACE: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol; Modernizace zařízení a vybavení středních škol; Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách.

ŽADATEL: Hlavní město Praha; Městské části hl. m. Prahy; Mateřské, základní a střední školy se sídlem v hl. m. Praze; Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se sídlem v hl. m. Praze.

VÝŠE PODPORY: Až 90 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29. 3. 2018.

Dotační Manager
Lucie Tomčíková Ministerstvo pro místní rozvoj v říjnu vyhlásilo další výzvu z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, v rámci které je možné podpořit výstavbu či rekonstrukci dětských hřišť v areálech škol, opravu místních komunikací nebo rekonstrukci sakrálních památek. V případě zájmu o konzultaci záměru či podání žádosti o dotaci se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny