Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

nejprve se podíváme na rychloobrátkovou výzvu zaměřenou na výstavbu, či rekonstrukci mateřských škol. Na území hospodářsky problémových regionů je nově možné získat podporu na regeneraci objektů ve špatném stavu.

V rámci regionálních dotačních příležitostí následně představíme Program na podporu dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji a program Zkvalitnění životního prostředí ve Středočeském kraji.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Aktualizace harmonogramu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přinesla pozitivní překvapení v podobě možnosti vyhlášení výzvy na výstavbu, rekonstrukci či vybavení mateřských škol.

V rámci způsobilých výdajů bude možné podpořit výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení školky či výsadbu zeleně v okolí budovy. Podívejte se na detailní informace v našem článku.
Na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů je možné získat dotaci na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Oprávněnými žadateli jsou obce a kraje ležící na vybraném území. Více informací naleznete v našem článku.
 
Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

PŘEDMĚT DOTACE:
Náklady na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; Uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež; Reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích; Oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů, a další.

ŽADATEL:
Pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.7.2018.

Podpora projektů, zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobováním obyvatel pitnou vodou za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavební práce přímo související s výstavbou, rozšířením, rekonstrukcí ČOV, kanalizačních a vodovodních sítí a vodárenských objektů.

ŽADATEL:
Obec, Dobrovolný svazek obcí, Provozovatel vodohospodářské infrastruktury.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16.7.2018.

Dotační Manager
Dotační noviny jsou již od svého počátku vydávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s principy GDPR. V případě, že si nadále nepřejete Dotační noviny odebírat, pak jednoduše stačí kliknout na políčko „Nepřeji si dostávat Dotační noviny“.
 
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.