Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

jedno z aktuálních témat je nedostatek mateřských a základních škol. V prvním článku si proto představíme novou výzvu MŠMT, která je zaměřena na rozvoj výukových kapacit.

Šíři dotačního spektra si dále ukážeme na dotačních programech z oblasti posílení biodiverzity, zvyšování kvality a dostupnosti psychiatrické péče, či posilování přeshraniční spolupráce!

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dalších 300 milionů korun pošle MŠMT mateřským školám na rozšíření jejich kapacit. Výzva se nevztahuje na projekty hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Projektová a inženýrská činnost, stavební práce, dodávky interiérového vybavení, pořízení dalšího investičního vybavení, úpravy venkovních ploch, výstavba jídelny, družiny, šaten.

ŽADATEL:
Obec (s výjimkou hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy); Svazek obcí; Školská právnická osoba zřízena svazkem obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 1.9.2018.

Dotace na stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů mohou získat vlastníci památkově významných objektů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty.

ŽADATEL:
Vlastníci památkově významných objektů v Praze.

VÝŠE PODPORY:
Až 65 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16.11.2018.

Dotace na podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

PŘEDMĚT DOTACE:
Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti; Vybavení mobilních komunitních týmů – podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

ŽADATEL:
Veřejné, neziskové i soukromé subjekty, detailní přehled zobrazíte kliknutím na název výzvy.

VÝŠE PODPORY:
Až 65 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.9.2018.

Dotace na posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologické stability.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).

ŽADATEL:
Veřejné, neziskové i soukromé subjekty, detailní přehled zobrazíte kliknutím na název výzvy.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15.11.2018.

Moji lidi
Finanční podpora je určena na zvýšení kvalitní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních účastníků projektu, např. v oblasti veřejné správy, vzdělávání, kulturního dědictví aj.

PŘEDMĚT DOTACE:
Společné plánování, strategie a studium v přeshraničním regionu; Zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví; Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy; Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace; územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; školy a vzdělávací instituce; Evropské seskupení územní spolupráce, komory.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 27.9.2018.

CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.