Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol, které jsou zřizovány územně samosprávními celky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 31. 10. 2016.

Příjemci podpory:

 • Obec nebo městská část hlavního města Prahy zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.
 • Dobrovolné svazky obcí – zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby.
 • Školské právnické osoby – zřizované svazkem obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm. Dotaci lze poskytnout rovněž na projekt právnické osoby vykonávající činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání.
 • Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí (dotaci lze poskytnout i základní škole plně organizované).
 • Podpora rozvoje výukových kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy. Dotaci lze poskytnout pouze na novostavbu mateřské školy.
 • Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod. bezprostředně související s vytvořením nové kapacity.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je minimálně 2 mil. Kč  a maximálně 30 mil. Kč.
 • Minimální výše spolufinancování žadatele činí 15 % z celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor, umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 28 dětí mateřské školy a 30 žáků základní školy, minimálně však 18 žáků prvního stupně nebo alespoň 25 žáků druhého stupně základní školy.
 • MŠMT poskytuje dotace zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol a základních škol zřizovaných svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního a základního vzdělávání.
 • Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace výuky. Vybudování tělocvičny bude uznatelným výdajem pouze v případě projektů vedoucích k celistvému řešení organizace výuky, tj. dochází k navýšení kapacity kmenových tříd a bude prokázáno dlouhodobé provozování výuky tělesné výchovy v nevyhovujících prostorách (např. právě v kmenové třídě). V případě, že bude součástí projektu zároveň vybudování tělocvičny, navyšuje se minimální povinný podíl spoluúčasti příjemce dotace na 30 % z celkových nákladů akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>