Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

MŠMT se zaměřuje na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben) těch mateřských a základních škol, jejichž právní postavení nebo zacílení podpory není v souladu s dotačními tituly ostatních poskytovatelů dotací. Výzva se nevztahuje na projekty hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 08. 12. 2017 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Obec (s výjimkou hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy).
 • Svazek obcí.
 • Školská právnická osoba zřízena svazkem obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání.
 • Podpora základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově.
 • Podpora mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí.
 • Vytvoření nových výukových kapacit lze uskutečnit formou:
  • výstavby nových prostor,
  • přístavby, nástavby, vestavby,
  • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání.
 • MŠMT poskytuje dotace zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol a základních škol zřizovaných svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního a základního vzdělávání.
 • Rozsah nově vytvářených výukových kapacit je podmíněn prokázanou potřebností navyšované kapacity včetně odůvodněného rozsahu. V rámci vytvoření nových výukových kapacit mohou být v odůvodněném rozsahu realizovány doplňkové kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace výuky. Vybudování tělocvičny bude způsobilým výdajem pouze v případě akcí vedoucích k celistvému řešení organizace výuky, tj. dochází-li k navýšení kapacity kmenových tříd a bude prokázáno dlouhodobé provozování výuky tělesné výchovy v nevyhovujících prostorách (např. právě v kmenové třídě). V případě, že bude součástí akce vybudování tělocvičny, navyšuje se minimální povinný podíl finanční spoluúčasti příjemce dotace na 30 % z celkových způsobilých výdajů akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>