Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

nejzajímavějším dlouhodobě otevřeným programem pro podnikatele jsou zcela jistě Úspory energie. V minulých dotačních novinách jsme proto započali seriál, ve kterém vám každý měsíc budeme představovat možnosti dotací z tohoto programu.

Na úvodní článek, který vyzdvihl všechny výhody aktuální výzvy, navážeme první případovou studií, tentokrát „Úspory energií v pivovaru“.

Dále v dotačních novinách představíme: Dotaci na služby vysokých škol, či výzkumných ústavů nabízí program Inovační vouchery. Zemědělští podnikatelé mohou využít například dotace na restrukturalizaci ovocných sadů nebo modernizaci zemědělských podniků na Vyškovsku.

Veškeré nové výzvy jako vždy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Výroba piva je velmi energeticky náročný proces, protože se české pivo nejčastěji vaří dvourmutovým způsobem, tzn. že má velký odpad, dvoufázové kvašení a dozrává v tancích. Ve článku vám představíme praktickou ukázku toho, na jaká opatření lze získat podporu!
Dotace na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 75 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.12.2018.

Moji lidi
Podpora restrukturalizace ovocných sadů, jejímž účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

PŘEDMĚT DOTACE:
Plocha nově vysázeného ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy osázená odrůdami, které jsou uvedeny ve výkladu dotačního programu a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů.

ŽADATEL:
Podnikatelé v zemědělské výrobě.

VÝŠE PODPORY:
Až 240 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu.

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

PŘEDMĚT DOTACE:
Modernizace zemědělských podniků; Podpora podnikání; Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh; Vzdělávání a informace; Zemědělská infrastruktura.

ŽADATEL:
Fyzické i právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16.8.2018.

CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny