Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se podíváme na aktuální výzvy operačního programu Zaměstnanost.

Po letech byla znovu otevřena výzva zaměřená na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Do 15. 5. 2019 je možné žádat o podporu vzdělávacích kurzů, které je možné realizovat až do roku 2022!

Následně představíme výzvy zaměřené na podporu stávajících dětských skupin. Posledních pár dní zbývá na podání žádosti o podporu na projekty týkající se snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na podporu zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

PŘEDMĚT DOTACE:
Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

ŽADATEL:
Obchodní korporace; Státní podnik; OSVČ; Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem; Evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 5. 2019.

Cílem výzvy je vytvoření možnosti financování dosud registrovaných dětských skupin, které ke dni vyhlášení této výzvy nečerpaly podporu z OPZ. Žadatelé v Praze mohou využít výzvu č. 113.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dětská skupina pro veřejnost; Podniková dětská skupina.

ŽADATEL:
Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 5. 2019.

Dotace na kontinuální provoz registrovaných dětských skupin, které již byly dříve podpořeny z OP Zaměstnanost a to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních časových potřeb jednotlivých zařízení. Žadatelé v Praze mohou využít výzvu č. 103.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dětská skupina pro veřejnost; Podniková dětská skupina.

ŽADATEL:
Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2021.

Cílem této dotační výzvy je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Může se jednat například o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života nebo podpory stejné odměny za stejnou práci. Jedná se o projekty realizované v rámci České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora vzdělávání a zaměstnávání žen na pozici odbornice v oborech STEM (přírodní věda (Science), technika (Technology), technologie (Engineering) a matematika (Matematics)); Programy trainee, mentoringové programy, stáže; Mentoringové, koučovací a jiné podpůrné programy s cílem navýšit počet žen na vyšších manažerských postech; Aplikace zahraničních příkladů dobré praxe; Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci; Management mateřské a rodičovské dovolené; a další.

ŽADATEL:
Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce a jimi zřizované organizace, vysoké školy, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 3. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 51 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny