Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v červenci došlo k vyhlášení výzev v programech Úspory energie, Nemovitosti, Technologie a Poradenství. V aktuálních dotačních novinách si představíme konkrétní podmínky uvedených synergických výzev.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Jak jsme slíbili v minulém vydání DN, přinášíme detailnější informace o nově vyhlášené výzvě a především změnách, které přinesla.

V článku dále naleznete i odkazy na rady, jak v prvních krocích postupovat, pokud máte zájem o dotace na snížení energetické náročnosti ve vašem podniku.
 
Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury; Technologické zařízení/vybavení nezbytné pro řádný a plně funkční provoz objektu jako např. vlek, bowling, prvky wellness, saunové technologie, technologická vybavení kuchyně a přípraven jídla apod. (do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu).

ŽADATEL:
Malé a střední podniky. Podpořeny budou pouze nemovitosti na území 57 vybraných obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2020.

Dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.); Nákup poradenských služeb zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele. Výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % z plánovaných opatření. Výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 5. 12. 2019.

Dotace na pořízení výrobních a nevýrobních technologií.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16. 12. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 31 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny