Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

aktuální Dotační noviny se zaměřují na dotační příležitosti v oblasti kultury, médií a částečně také cestovního ruchu.

Podíváme se na nové programy v rámci tzv. norských fondů, představíme mezinárodní programy MEDIA a DANUBE a na závěr také možnosti nadační podpory.

Další možnosti podpory kulturního odvětví a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Norsko, Island a Lichtenštejnsko od roku 1994 prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají ke snižování hospodářských a sociálních nerovností mezi starými a novými členskými státy EHP a k prohlubování vzájemných hospodářských vztahů a spolupráce. Aktuálně mohou zájemci o podporu získat příspěvek na navázání bilaterární spolupráce hned ve čtyřech oblastech kultury, kterými jsou:
 
  1. Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví,
  2. Kultura se zaměřením na současné umění,
  3. Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku,
  4. Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem.
Dotace na podporu inovací a nových technologií v oblasti tvorby, distribuce a propagace evropského obsahu a spolupráce mezi různými obory (film, hudba, vydavatelství, multimédia atd.).

PŘEDMĚT DOTACE:
Testování nových technologií a rozvoj nových přístupů, služeb, obchodních modelů v odvětvích vytvářejících obsah; Aktivity propagující výsledky tohoto testování, výměnu dat a zkušeností mezi různými kulturními odvětvími; Organizace akcí, konferencí, workshopů (online i offline) představující výsledky.

ŽADATEL:
Jednotlivé kulturní organizace nebo konsorcium partnerů.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 20. 9. 2019.

Dotace na podporu regionálního rozvoje prostřednictvím nadnárodních kulturních tras, politik a postupů v oblasti kulturního dědictví a přírodních hodnot.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rozvíjet zelené turistické produkty podél Podunají. Zajistit udržitelné zachování kulturního dědictví a přírodních hodnot rozvojem klastrů a sítí muzeí, tlumočnických a návštěvnických center v rámci Dunaje.

ŽADATEL:
Veřejné i soukromé subjekty z Podunajského regionu.

VÝŠE PODPORY:
Rozpočet maximálně 10 000 EUR.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 9. 9. 2019.

Nadace Český hudební fond poskytuje příspěvek jednotlivým Kruhům přátel hudby na koncertní cykly.

PŘEDMĚT DOTACE:
A Dva koncerty – renomovaného komorního souboru klasického složení; B Jeden koncert – recitál vynikajícího sólisty; C Jeden koncert – perspektivního mladého umělce nebo komorního souboru; D Jeden koncert – skladba soudobého českého autora. Cyklus musí splňovat podmínky obsažené v „Zásadách pro poskytování finanční podpory NČHF Kruhům přátel hudby“, především musí obsahovat koncert mladého umělce.

ŽADATEL:
Kruh přátel hudby, je-li řádně registrováni v místě svého působení, nebo je-li součástí jiné registrované organizace.

VÝŠE PODPORY:
Výše finanční podpory je pohyblivá částka závislá na počtu žadatelů (KPH) a objemu finančních prostředků pro aktuální kalendářní rok.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 20. 11. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 34 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny