Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních dotačních novinách se nejdříve seznámíme s programem Potenciál, který umožňuje získat až 50% dotaci na vybudování, či rozšíření výzkumných prostor. Následně se podíváme na program Aplikace poskytující až 70% dotaci na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Představíme také méně známé dotační programy, ze kterých je možné získat podporu na zaměstnání mladých výzkumných pracovníků.

Na závěr se podíváme na zajímavý program, prostřednictvím kterého malé a střední podniky v Praze mohou získat dotaci na služby od vysokých škol jako je vývoj inovativních mobilních aplikací, zkoušení vlastností materiálů, využití specializovaných laboratoří a mnoho dalšího.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky, velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

VÝŠE PODPORY:
50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16. 12. 2019.

Dotace na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

PŘEDMĚT DOTACE:
Osobní náklady, odpisy, smluvní výzkum, licence, poradenské služby VaV, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky, velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

VÝŠE PODPORY:
50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16. 12. 2019.

Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

PŘEDMĚT DOTACE:
Vytvoření partnerství mezi malým/středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 7. 1. 2020.

Granty ERC se zaměřují na mladé talentové výzkumníky (od 2 do 7 let od dokončení PhD.), kterým by finance měly umožnit vytvořit vlastní výzkumný tým.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výzkum v jakémkoliv oboru. Podpora výzkumného pracovníka a také dalších členů týmu.

ŽADATEL:
Výzkumní pracovníci s jakoukoli státní příslušností s 2-7 lety zkušeností od ukončení doktorského studia.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16. 10. 2019.

Dotace na podporu vzniku a rozvoje mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

PŘEDMĚT DOTACE:
Analýza, návrh a implementace informačních systémů, webových a mobilních aplikací s vyžitím vědeckých metod a nejmodernějších technologií, které nejsou běžně dostupné na trhu. Využití specializovaných laboratoří pro projekty a výzkum. Prvkové analýzy vzorků, fázové analýzy vzorků, zkoušení vlastností materiálů, automatizované měřící systémy, digitalizace a mnoho dalšího.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 75 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 6. 12. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 43 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny