Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

 
první Dotační noviny pro podnikatele roku 2020 představí dotace zaměřené na úspory energie, nejdříve prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů, následně pomocí zvýhodněných úvěrů. Přispět ke zlepšení životního prostředí se snaží také výzkumný program Prostředí pro život.

Výzkum a vývoj jsou hnacím motorem inovativních ekonomik. V závěru Dotačních novin proto představíme program Eureka a Start – up granty Nadace Experentia, které podporují vysoce inovativní projekty.
 
Dotace ze všech operačních programů, státních dotací, nadací, místních akčních skupin a dalších zdrojů naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

 
Za Dotační noviny přejeme inspirativní čtení.
 
Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

PŘEDMĚT DOTACE:
Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

ŽADATEL:
Podniky. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 8. 2020

Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB.

PŘEDMĚT DOTACE:
Investice do energetických úspor v podnicích.

ŽADATEL:
Úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.

VÝŠE PODPORY:
Úvěr od ČMRZB bez úroku a poplatků; Subvence úrokové sazby komerčních bank až 1,5 mil. Kč; Příspěvek na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2023.

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení ve vybraných tématech: Sucho a změna klimatu v širších souvislostech; Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu; Ovzduší a nízkouhlíková ekonomika; Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost; Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity; Horninové prostředí a suroviny; Socioekonomické aspekty životního prostředí.

ŽADATEL:
Výzkumné organizace; Podniky; Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 19. 2. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) mají v úmyslu financovat společné projekty výzkumu a vývoje německých a českých partnerských institucí. Od uchazečů se očekává, že budou vyvíjet prodejné výrobky, služby nebo technologie s vysokým tržním potenciálem v Německu, České republice a / nebo Evropě.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výzva vyzývá k realizaci projektů ve všech tematických oblastech, zvláštní pozornost je věnována následujícím navrhovaným doménám: Pokročilé nanotechnologie; Lehké funkční a další pokročilé materiály; Digitalizace pro mobilitu 4.0 a průmysl 4.0.

ŽADATEL:
České společnosti, ke kterým se mohou připojit univerzity a výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2020

Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny v oboru organická, bioorganická nebo medicinální chemie.

PŘEDMĚT DOTACE:
Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny; Start-up granty jsou poskytovány na dobu tří let mladým vědkyním a vědcům, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí.

ŽADATEL:
Vědci a vědkyně (do 5 let od ukončení Ph.D. studia) v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

VÝŠE PODPORY:
Výzkumná skupina bude Nadací Experientia podpořena částkou 2 miliony korun ročně. Dalších 0,7 milionu korun ročně poskytne výzkumné skupině hostitelská instituce prostřednictvím vybavení laboratoří a pracoviště.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 3. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny