Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v březnových dotačních novinách pro podnikatele reagujeme na situaci okolo koronaviru.
  • Představíme dotační i úvěrové programy podpory na zmírnění vašich škod.
  • Zaměříme se také na odpovědi na vaše nejčastější otázky týkající se proplácení dotací, realizace projektů či výběrových řízení.

 Za Dotační noviny přejeme inspirativní čtení.
Vzhledem k aktuální pandemické situaci s virem COVID 19 (dále jen koronavir) vyvstává řada otázek, související s realizací dotačních projektů a postupem ve výběrových řízeních. S ohledem na množství dotazů, které jsme již na toto téma obdrželi, jsme se rozhodli pokusit se odpovědět na ty nejzávažnější a nejběžnější z nich.
 
S velkými obavami se nás ptáte, zda náprava škod způsobených pandemií koronaviru nepříznivě neovlivní již realizované, podané nebo připravované projekty v rámci stávajících dotačních titulů. Respektive, zda vláda neplánuje přesunout prostředky z těchto programů jinam.

Takové zprávy se k nám nedostaly. Naopak vláda a jednotliví ministři prohlašují, že investiční aktivitu je potřeba podpořit. Omezit investiční programy podpory by v této situaci nedávalo příliš smysl. Nicméně bude otázkou, jak se podaří žadatelům zajistit spolufinancování projektů a jaký bude o stávající programy podpory zájem.

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne úpravu pravidel pro čerpání dotací, aby umožnilo podnikatelům i obcím se s dopady lépe vyrovnat. Další opatření navrhne i na úrovni jednotlivých programů. MMR také již nyní navrhlo prodloužit možnost čerpání ze stávajícího programového období až do konce roku 2024. Současná situace také zcela jistě zpozdí start nového programového období, které mělo začít v roce 2021.
 
Dotace na výrobu zdravotnických prostředků.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.

ŽADATEL:
Finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 27.4.2020. Výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020. Ukončení příjmu žádostí není ke dni vydání DN specifikováno.

Vláda také schválila program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. „Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Příkladem může být nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku,“ Více informací na stránkách MPO.
Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je k dispozici také rozcestník o možnostech pomoci podnikatelům a živnostníkům. Dočíst se můžete o následujících podporách:
  • Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce
  • Úvěr COVID I
  • Úvěr COVID II (bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB)
  • Finanční příspěvek pro OSVČ
  • Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv
  • Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
  • Další právní předpisy v legislativním procesu, které znamenají další pomoc podnikatelům a živnostníkům. Opatření jsou také hezky v tabulce shrnuta ve článku Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům
Program běžící již od roku 2017 nyní nabývá na větším významu, jelikož umožňuje získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců. Současně jsou podnikům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny