Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 467 otevřených výzev vybíráme následující regionální podpory:
  • dotace pro základní školy,
  • dotace na zajištění bezpečnosti dopravy a podporu cyklodopravy,
  • dotace na sociální bydlení,
  • dotace na podporu turistických informačních center.
Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavby a stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, pořízení vybavení budov a učeben, zajištění bezbariérovosti škol.

ŽADATEL:
Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 24.6.2020.

Dotace na zajištění bezpečnosti dopravy a podporu cyklodopravy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů a lávek, bezpečnostních opatření, cyklostezek, jízdních pruhů pro cyklisty či liniových opatření v prostoru silnic a místních komunikací.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.8.2020.

Podpora sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

ŽADATEL:
Obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.9.2020

Dotace na podporu turistických informačních center.

PŘEDMĚT DOTACE:
Kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v turistických informačních centrech; Sběr a aktualizace údajů databanky turistického portálu Pk; Zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR včetně jejich certifikace podle metodiky „Jednotné klasifikace TIC ČR“.

ŽADATEL:
Fyzická nebo právnická osoba (obec, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek, obecně prospěšná společnost a jiné), která je zřizovatelem nebo provozovatelem TIC.

VÝŠE PODPORY:
Až 300 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.6.2020


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny