Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro podnikatele z více než 349 výzev vybíráme dotační příležitosti na:
  • rozvoj inovačních sítí – klastrů,
  • podporu pro propouštěné zaměstnance a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání,
  • investice v zemědělské výrobě. 
V úvodním článku upozorňujeme na problematiku souběhu podpor, na kterou je potřeba brát zřetel při využití programu Antivirus.
 
Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci  Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pěkné léto vám přeje redakce Dotačních novin.
COVID-19 výrazně zasahuje také do realizovaných dotačních projektů. Doporučujeme si dávat velký pozor na takzvané dvojí financování.

Pokud jste využili na úhradu části mzdových nákladů vybraných zaměstnanců programu Antivirus A/B, není možné náklady na tyto zaměstnance uplatňovat v jiných programech, tedy například pobírat na ně mzdové příspěvky z úřadu práce, čerpat na ně podporu z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nebo je v daném období školit v rámci programu OP Zaměstnanost.

V současné době zjišťujeme, jak je to s programem Antivirus C, který umožňuje odpuštění platby pojistného za zaměstnavatele. Více informací a odkazy k problematice získáte v našem článku.
Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

PŘEDMĚT DOTACE:
Kolektivní výzkum; Sdílená infrastruktura; Internacionalizace klastru; Rozvoj klastrové organizace.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty, malý a střední podnik, výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.9.2020.

Dotace na podporu poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce pro propouštěné zaměstnance a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání (poskytováno bude prostřednictvím Úřadu práce).

PŘEDMĚT DOTACE:
Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce pro propouštěné zaměstnance a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání; Vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců; Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním. Podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců.

ŽADATEL:
Úřad práce České republiky.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.5.2021.

Podporovány jsou investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní); Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu; Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu; Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže; Retenční nádrže.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel; Mladý začínající zemědělec.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 4.8.2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny