Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách se zaměříme na aktuální programy na podporu výzkumu a vývoje.

Nejdříve představíme možnosti podpory z programu Aplikace, respektive mezinárodní sítě IraSME. Následně se seznámíme s programy podporujícími transfer technologií z vysokých škol a výzkumných ústavů do podnikové praxe. Na závěr se podíváme na program Éta, který podporuje výzkum v oblasti společenských věd, humanitních věd a umění.

Veškeré dotace naleznete v naší aplikaci Dotační Manager, kde je pro vás aktuálně připraveno 351 výzev.

Inspirativní čtení a pěkné léto vám přeje redakce Dotačních novin.
Pokud máte zaměstnance, kteří se zabývají výzkumem a vývojem, může dotace vaše projekty významně akcelerovat. Kromě v aktuální době nejzajímavějšího typu podpory, dotovaných mzdových nákladů, vám mohou být z velké části dotačně pokryty i další provozní náklady jako zkoušky, testování, poznatky, patenty pořízené v rámci licence, nákup drobného materiálu/odpisy (počítače, notebooky, servery, disky apod.), režijní náklady vztahující se k výzkumu a vývoji (spotřeba energií, náklady spojené s využíváním internetu, telefonických služeb, kancelářské potřeby atd.).
Podpora sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.12.2022.

Podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

PŘEDMĚT DOTACE:
a) Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh – výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností; b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.10.2020.

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění, aby navrhoval řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační nebo technologické proměny.

PŘEDMĚT DOTACE:
Osobní náklady včetně stipendií, Subdodávky do výše 20 % za celou dobu projektu, režijní náklady.

ŽADATEL:
Výzkumné organizace; Podniky – jako uchazeči typu podnik se mohou hlásit rovněž právnické osoby, které vykonávají jinou než hospodářskou činnost (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky).

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15.10.2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny