Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 390 otevřených výzev představujeme dotaci na podporu bydlení, která v sobě skrývá celkem 3 podprogramy. V dotačních novinách blíže popisujeme 2 z nich, a to podprogram Podporované byty (dostupné bydlení pro seniory v pečovatelských bytech nebo komunitních domech pro seniory) a podprogram Bytové domy bez bariér (dotace na vybudování výtahů a bezbariérového přístupu do bytových domů). Třetí podprogram s názvem Technická infrastruktura je zaměřený na zasíťování pozemku obcí (více informací zde).

Dotační noviny jsou dále zaměřeny na regionální výzvu MAS Buchlov na výstavbu a rekonstrukci infrastruktury základních škol nebo na aktuální výzvy z nadace ČEZ. Závěrem sdílíme otevřenou výzvu na energetické úspory z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) včetně ukázky úspěšného projektu zateplení Střední školy Gemini v Brně, který spadá pod tutéž výzvu a se kterým jsme pomáhali v rámci celého dotačního procesu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pěkné jarní měsíce přeje redakce Dotačních novin.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu v oblasti výstavby či rekonstrukce prostor na pečovatelské byty pro seniory či komunitní dům seniorů. Podpora je určena pro ubytování lidí vyššího věku (od 60 let v případě komunitního domu pro seniory a od 65 let v případě pečovatelských bytů), případně osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Žadatel o dotaci může získat až 600 000 Kč na jeden byt. Maximální výše dotace činí 13 mil. Kč. Žadatelem můžou být právnické osoby (obce i soukromé společnosti). Příjem žádostí probíhá do 9. dubna 2021 do 12:00.
MMR vyhlásilo výzvu na zkvalitnění bytového fondu prostřednictvím výstavby osobních výtahů a zajištění bezbariérového vstupu do budovy. O dotaci ve výši 50 % způsobilých výdajů mohou žádat majitelé či spoluvlastníci bytových domů a společenství vlastníků. Maximální výše dotace na pořízení výtahu je 800 000 Kč, na bezbariérové stavební úpravy 200 000 Kč. Příjem žádostí probíhá do 9. dubna 2021 do 12:00. Více informací naleznete v článku dotačních novin včetně možnosti bezplatné konzultace vašich žádostí s našimi experty.
Dotace na výstavbu nebo rekonstrukci infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek nebo zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 3. 2021.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY NADACE ČEZ
Nadace ČEZ vyhlásila nový balík výzev pro rok 2021, v rámci kterého je možné získat dotaci na rekonstrukci nebo stavbu nových dětských, sportovních a víceúčelových hřišť, instalaci osvětlení přechodů pro chodce, výsadbu stromů či na veřejně prospěšné aktivity, jako např. podpora dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů nebo životního prostředí.
 
Dotace na energetické úspory z Operačního programu životního prostředí v prioritní ose 5 Energetické úspory. Specifický cíl 5.1 je zaměřen na snížení energetické náročnosti veřejných budov, např. jejím zateplením. Termín pro podání letošních žádostí se nezadržitelně blíží, a to do 2. 3. 2021 do 20.00 hodin.

V minulém roce jsme v rámci stejného programu pomáhali s projektem na zateplení Střední školy Gemini v Brně. Žádost byla úspěšně schválena, projekt realizován a výsledek s radostí sdílíme.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny