Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 408 otevřených výzev představujeme dotaci na stavební úpravy základních a mateřských škol ve výši až 20 milionů Kč. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na rekonstrukci chátrajících a nevyužívaných objektů ve vaší obci, popřípadě ve vaší městské části, anebo na proplacení výdajů spojených s přípravou projektové dokumentace pro obce v Moravskoslezském kraji.

Závěr dotačních novin je věnován dotaci určené na opravy či modernizace bytů v majetku obce, které budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů. Výzvu z Ministerstva financí sdílíme včetně ukázky úspěšného projektu rekonstrukce obecních bytů v obci Horní Moštěnice, který spadá pod tentýž program a se kterým jsme v loňském roce pomáhali v rámci celého dotačního procesu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a slunečné jaro přeje redakce Dotačních novin.
 
Výzva z programu Ministerstva financí ČR je zaměřena na rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu škol a školek. Je určena obcím či dobrovolným svazkům obcí do 3 000 obyvatel. Obec musí být vlastníkem majetku i zřizovatelem školy či školky. Dotace je poskytována ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 0,6 mil. Kč, maximální je poté 20 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 18. 4. 2021. Více informací se dozvíte v našem článku.
Státní fond podpory investic nabízí dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (tzv. brownfieldů). Dotaci lze použít na rekonstrukci starého brownfieldu nebo jeho demolici pro jeho další nekomerční využití. Revitalizací chátrajícího a nevyužívaného objektu může vzniknout např. škola, dům dětí a mládeže, divadlo, kino, knihovna, obecní dům, azylový dům, hasičská zbrojnice, obecní sklad a další. Nejvyšší přípustná podpora je 50 mil. Kč. Této hranice může být dosaženo buď samotnou dotací, úvěrem anebo jejich kombinací. Příjem žádostí probíhá do 30. dubna 2021.
Obce v Moravskoslezském kraji mohou žádat o dotaci na podporu přípravy projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod.).

PŘEDMĚT DOTACE:
Předmětem dotace je pořízení projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru v oblastech přispívajících k rozvoji občanské vybavenosti obce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba).

ŽADATEL:
Obce, přičemž příjemci dotace musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 29. 3. 2021 do 6. 4. 2021.

Dotace z Ministerstva financí je určena na výstavbu, obnovu a provozování nájemního bydlení občanů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Opravy či modernizace objektů a bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby, pořízení nájemních bytů formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce.

ŽADATEL:
Obec do 3 000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí, kde průměr počtu obyvatel nepřesáhne 3 000 obyvatel, obec je zároveň vlastníkem majetku.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18. 4. 2021.

V minulém roce jsme v rámci stejného programu pomáhali s projektem rekonstrukce obecních bytů v obci Horní Moštěnice, kdy obec měla zájem o rekonstrukci půdy na dva obecní byty. Žádost byla úspěšně schválena, projekt realizován a výsledek s radostí sdílíme.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny