Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro soukromý sektor z více než 283 otevřených výzev představujeme podrobnější informace o výzvách programu RES+ z Modernizačního fondu týkajících se výstavby fotovoltaických elektráren. Dotační noviny jsou také zaměřeny na brzké vyhlášení IX. výzev určených pro malé, střední i velké podniky v programu Aplikace a Inovace, to vše v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK).

Dále se dozvíte podrobnosti o programu European Innovation Council, jehož cílem je identifikovat a podporovat převratné „game changing“ technologie s potenciálem úspěchu na mezinárodní úrovni. Závěr je věnován vyhlášení 3. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, který podporuje projekty, jež budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pohodové léto vám přeje redakce Dotačních novin.
NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE – SFŽP – VÝZVA RES+ Č. 1/2021 A Č. 2/2021
Cílem výzev je podpora realizace projektů, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

PŘEDMĚT DOTACE:
Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp a nad 1 MWp. Podporovány jsou samostatné projekty FVE, sdružené projekty FVE i projekty virtuálních elektráren.

ŽADATEL:
Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 12. 7. 2021 do 15. 11. 2021.

Více informací zde a zde
Cílem výzvy IX. a programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

PŘEDMĚT DOTACE:
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dle Nařízení Komise č. 651/2014.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a výzkumných organizací.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu, a to ve výši 2 mil. Kč – 100 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 8. 6. 2021 do 31. 7. 2021.

Cílem výzvy IX. a programu Inovace je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

PŘEDMĚT DOTACE:
Produktová inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb), procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb), organizační inovace (zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů) a marketingová inovace (zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, zavedení nových prodejních kanálů a další).

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů projektu, a to ve výši 1 mil. Kč – 100 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 6. 2021 do 30. 8. 2021.

Aktuální článek Dotačních novin představuje program European Innovation Council (EIC) vytvořený Evropskou komisí v rámci programu Horizon Europe (2021–2027). Cílem EIC je identifikovat a podporovat převratné „game changing“ technologie s potenciálem úspěchu na mezinárodní úrovni. EIC podporuje všechny fáze inovačních projektů, od základního výzkumu, přes aplikaci v praxi až po rozšiřování na zahraničních trzích. Článek je zaměřen na popis aktivit, které EIC podporuje, jako např. EIC Pathfinder, který slouží pro pokročilý výzkum technologií, EIC Transition, jenž je určen pro transformaci výsledků výzkumu do konkrétnějších inovativních příležitostí anebo EIC Accelerator podporující aplikovaný výzkum a komercionalizaci na zahraničních trzích.
 
Technologická agentura České republiky informuje o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

PŘEDMĚT DOTACE:
Veřejná soutěž není tematicky omezena. Podporované budou návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením.

ŽADATEL:
Malý nebo střední podnik, který bude projekt řešit samostatně (bez dalších účastníků) a jenž má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

VÝŠE PODPORY:
Až 55 % ze způsobilých výdajů projektu, maximální částka na projekt je 1 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 21. 7. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny