Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 369 otevřených výzev hned v úvodu představujeme mimořádnou výzvu MMR na vybudování výtahů v bytových domech. Následují otevřené výzvy na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání na území MAS Český sever, MAS Šumperský venkov nebo MAS Živé pomezí Krumlovsko–Jevišovicko. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na podporu udržitelné a bezpečné dopravy na území MAS Šipka nebo MAS Partnerství Moštěnka. Závěr je věnován podpoře obcí v národních parcích.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a teplé babí léto přeje redakce Dotačních novin.
 

V rámci dotace je možné získat podporu 50 % (maximálně 800 000 Kč) na financování nákladů spojených s výstavbou výtahu v bytových domech a dále i 50% podporu na zajištění bezbariérových úprav přístupu do domu a do výtahu (maximálně 200 000 Kč). Musí se jednat o novostavbu výtahu v bytovém domě alespoň se čtyřmi nadzemními podlažími, a za situace, kdy tam výtah nebyl již v minulosti instalován. Příjem žádostí probíhá do 15. října 2021.

Více informací

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ – IROP – ÚZEMÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání na území MAS Český sever, MAS Šumperský venkov, MAS Živé pomezí Krumlovsko–Jevišovicko, konkrétně se jedná o dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

ŽADATEL:
Organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 21. 9. 2021 do 26. 10. 2021 pro MAS Šumperský venkov. Od 9. 9. 2021 do 1. 11. 2021 pro MAS Živé pomezí Krumlovsko–Jevišovicko. Od 1. 10. 2021 do 1. 11. 2021 pro MAS Český sever.

PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY – IROP – ÚZEMÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků a stezek podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací odklánějících pěší dopravu včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení na území MAS Šipka a MAS Partnerství Moštěnka. Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem na území MAS Šipka a MAS Partnerství Moštěnka.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 10. 9. 2021 do 30. 11. 2021 pro MAS Šipka. Do 7. 10. 2021 pro MAS Partnerství Moštěnka.

Dotace je poskytována na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků, a na podporu udržitelného rozvoje těchto obcí.

PŘEDMĚT DOTACE:
5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí, 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií, 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky, 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí, 5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014–2020.

ŽADATEL:
V závislosti na typu aktivity může být žadatel obec, právnické osoby s výjimkou politických stran a hnutí nebo nestátní neziskové organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 10. 2021 do 31. 1. 2021 nebo do vyčerpání alokace.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny