Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Jednoletá podpora v oblasti kultury — AKCE

Statutární město Jihlava vyhlašuje program Jednoletá podpora 2018 — akce, který je určen na podporu kulturních akcí nebo projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Cílem je podpořit a zachovat kulturní akce a aktivity s rozmanitými žánry realizované na území města Jihlavy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 06. 11. 2017 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Živé, reprodukované umění:
 1. Klasická hudba.
 2. Hudba — ostatní.
 3. Vzdělávací koncerty.
 4. Místní divadlo.
 5. Hostující divadlo.
 6. Dětská představení.
 7. Tanec.
 8. Happening.
 9. Výstava.
 10. Vzdělávací pořady.
 • Vizuální umění:
 1. Film.
 2. Výtvarné umění.
 • Literatura:
 1. Aktivity, akce.
 • Kulturní dědictví:
 1. Městské slavnosti a jiné akce.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory činí 70 % uznatelných nákladů, maximálně však do 200 tis. Kč.
 • Lze ale získat i podporu ve výši 100 % uznatelných skutečných nákladů, ovšem také jen do výše 200 tis. Kč za podmínek, kdy nelze zajistit výběr vstupného (např. veřejná prostranství).

Specifika a omezení:

 • V případě podání více Žádostí v rámci programu stačí povinné přílohy doložit v jednom vydání. V ostatních Žádostech musí být odkaz na Žádost, kde jsou povinné přílohy doloženy. Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru