Přeskočit na obsah

Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji

Cílem Programu je zřízení, resp. obnovení ambulancí poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících primární péči v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství v obcích Zlínského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 11. 2022 do 31. 8. 2026, 15 hodin, nebo do vyčerpání finanční alokace Programu.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v Programu jsou poskytovatelé zdravotních služeb v oboru:
  • všeobecný praktický lékař,
  • praktický lékař pro děti a dorost,
  • zubní lékař,
  • dětská psychiatrie.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Programu je zřízení, resp. obnovení ambulancí poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících primární péči v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství v obcích Zlínského kraje, ve kterých došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb bez náhrady, nebo k převzetí praxe po ukončení činnosti stávajícího poskytovatele zdravotních služeb, a dále podpora vzniku nových ambulancí poskytovatelů zdravotních služeb v oboru dětská psychiatrie ve Zlínském kraji.
 • Podporovaná opatření Programu:
  • 1) Podpora vybavení ambulance praktického lékaře (všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost/pediatr).
  • 2) Podpora vybavení ambulance zubního lékaře.
  • 3) Podpora vybavení ambulance dětského psychiatra.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt:
  • pro opatření 1 — 250 000 Kč,
  • pro opatření 2 — 500 000 Kč,
  • pro opatření 3 — 150 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 1 žádost v každém opatření.
 • Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru