Přeskočit na obsah

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí o podporu: od 25. 5. 2023 do 5. 6. 2023 do 12. hod.

Příjemci podpory:

 • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 500.
 • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel 501 — 1000 obyvatel žádající o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce s počtem obyvatel do 250.

Typy podporovaných projektů:

 • Udržení kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti venkova. 
  • Dotace na kamenné prodejny.
  • Dotace na pojízdné prodejny.
  • Zajištění potravinové obslužnosti venkova.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na kamenné prodejny. 
  • Minimální výše dotace pro jednu kamennou prodejnu: 5 tis. Kč
  • Maximální výše dotace pro jednu kamennou prodejnu: 
   • a) 200 tis. Kč pro tyto prodejny:
    provozovatelem prodejny je obec nebo obchodní společnost se 100 % obchodním podílem obce,
   • b) 80 tis. Kč pro tyto prodejny:
    budova prodejny je v majetku obce, provozovatelem prodejny je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a obec hradí náklady prodejny na energie, vodné a stočné a nefakturuje je následně provozovateli prodejny k úhradě (tj. obec hradí náklady na energie, vodné a stočné za provozovatele bez náhrady). Dotace musí být využita minimálně z 50 % na krytí nákladů na energie, vodné a stočné. Zbylá část dotace může být použita na příspěvek provozovateli (musí být dodržena podmínka, že výše příspěvku pro provozovatele s více než 5 provozovnami je 20 tis. Kč).
   • c) 50 tis. Kč pro tyto prodejny:
    provozovatelem prodejny je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a příjemce dotace (obec) použije celou dotaci na příspěvek provozovateli prodejny, který provozuje max. 5 provozoven (počet provozoven uvedených v Živnostenském rejstříku u příslušného živnostenského oprávnění — v příloze žádosti o dotaci),
   • d) 20 tis. Kč pro tyto prodejny:
    provozovatelem prodejny je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a příjemce dotace (obec) použije celou dotaci na příspěvek provozovateli prodejny, který provozuje více než 5 provozoven (počet provozoven uvedených v Živnostenském rejstříku u příslušného živnostenského oprávnění — v příloze žádosti o dotaci).
    Max. podíl dotace na celkových nákladech akce: 90 %
 • Dotace na pojízdné prodejny. 
  • Minimální výše dotace: 5 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace: 15 tis. Kč.
  • Max. podíl dotace na celkových nákladech akce: 90 %.

Specifika a omezení:

 • Obec může požádat o dotaci na kamennou prodejnu až pro tři části obce.
  U žadatele podle bodu III. b) musí každá část obce splňovat podmínku max. 250 obyvatel.
 • V místě (obci, části obce), kde obec žádá o dotaci, je pouze 1 prodejna a neobsluhuje ho pojízdná prodejna.
 • Prodejna musí mít otevřeno alespoň 2 dny v týdnu a musí zajišťovat minimálně prodej základních potravin.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru