Přeskočit na obsah

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí o podporu: od 2. 5. 2022, 0:00:00 do 16. 5. 2022, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 500.
 • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel 501 — 1000 obyvatel žádající o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce s počtem obyvatel do 250.

Typy podporovaných projektů:

 • Udržení kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti venkova. 
  • Dotace na kamenné prodejny.
  • Dotace na pojízdné prodejny.
  • Zajištění potravinové obslužnosti venkova.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na kamenné prodejny. 
  • Maximální výše dotace pro jednu kamennou prodejnu:
  • a) 120 tis. Kč pro tyto prodejny: — provozovatelem prodejny je obec nebo obchodní společnost se 100% obchodním podílem obce,
  • b) 60 tis. Kč pro tyto prodejny: — budova prodejny je v majetku obce, provozovatelem prodejny je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a obec hradí náklady prodejny na energie, vodné a stočné a nefakturuje je následně provozovateli prodejny k úhradě. Dotace musí být využita minimálně z 50 % na krytí nákladů na energie, vodné a stočné. Zbylá část dotace může být použita na příspěvek provozovateli.
  • c) 50 tis. Kč pro tyto prodejny: — provozovatelem prodejny je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a příjemce dotace (obec) použije celou dotaci na příspěvek provozovateli prodejny, který provozuje max. 2 provozovny (počet provozoven uvedených v Živnostenském rejstříku u příslušného živnostenského oprávnění),
  • d) 20 tis. Kč pro tyto prodejny: — provozovatelem prodejny je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a příjemce dotace (obec) použije celou dotaci na příspěvek provozovateli prodejny, který provozuje více než 2 provozovny (počet provozoven uvedených v Živnostenském rejstříku u příslušného živnostenského oprávnění).
  • c) 50 tis. Kč v ostatních případech Max. podíl dotace na celkových nákladech akce: 90 %.
 • Dotace na pojízdné prodejny. 
  • Minimální výše dotace: 5 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace: 15 tis. Kč.
  • Max. podíl dotace na celkových nákladech akce: 90 %.

Specifika a omezení:

 • Prodejna musí mít otevřeno alespoň 2 dny v týdnu a musí zajišťovat minimálně prodej základních potravin.
 • Prodejna je v provozu celoročně (nesmí jít např. o sezónní prodejnu v době letních prázdnin).
 • Oprávněný žadatel může podat pouze 1 žádost. V rámci jedné žádosti může požádat o dotaci až pro 3 kamenné prodejny a pro 1 pojízdnou prodejnu (v souladu s Pravidly).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru