Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje

grandmother-952031__340
Share Button

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí o podporu: od 8. 3. 2021, 0:00:00 do 24. 3. 2021, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 500.
 • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel 501 – 1000 obyvatel žádající o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce s počtem obyvatel do 250.

Typy podporovaných projektů:

 • Udržení kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti venkova.
  • Dotace na kamenné prodejny.
  • Dotace na pojízdné prodejny.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na kamenné prodejny.
  • Minimální výše dotace na jednu kamennou prodejnu: 5 tis. Kč.
  • a) 100 tis. Kč pro tyto prodejny: provozovatelem prodejny je obec nebo obchodní společnost se 100% obchodním podílem obce,
  • b) 50 tis. Kč pro tyto prodejny: budova prodejny je v majetku obce, provozovatelem prodejny je jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a obec hradí náklady prodejny na energie, vodné a stočné (a nefakturuje je následně provozovateli prodejny k úhradě). Dotace musí být využita minimálně z 50 % na krytí nákladů na energie, vodné a stočné (zbylá část dotace může být použita na příspěvek provozovateli).
  • c) 30 tis. Kč v ostatních případech Max. podíl dotace na celkových nákladech akce: 90 %.
 • Dotace na pojízdné prodejny.
  • Minimální výše dotace: 5 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace: 15 tis. Kč.
  • Max. podíl dotace na celkových nákladech akce: 90 %.

Specifika a omezení:

 • Prodejna musí mít otevřeno alespoň 2 dny v týdnu a musí zajišťovat minimálně prodej základních potravin.
 • Prodejna je v provozu celoročně (nesmí jít např. o sezónní prodejnu v době letních prázdnin).
 • Oprávněný žadatel může podat pouze 1 žádost. V rámci jedné žádosti může požádat o dotaci až pro 3 kamenné prodejny a pro 1 pojízdnou prodejnu (v souladu s Pravidly).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>