Přeskočit na obsah

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Cílem programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat od 15. ledna do 12. února 2024 (do 16:00). 

Příjemci podpory:

  • Vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory: 60 000 Kč.
  • Maximální výše podpory: 400 000 Kč.
  • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů: 70 %.

Specifika a omezení:

  • Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky, tzn., žadatelem nemůže být ani příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj nebo stát.
  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v tomto programu: jedna.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru