Přeskočit na obsah

Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu v Plzeňském kraji

Dotace na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány do 2. 2. 2015.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí, jenž jsou vlastníkem dané nemovitosti.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
  • 2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.

Forma a výše podpory:

  • 1. Kraj poskytuje grant v rozsahu od 30 do 100 tis. Kč. Maximálně 40 % z celkových způsobilých nákladů.
  • 2. Kraj poskytuje grant v rozsahu od 10 do 30 tis. Kč. Maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci včetně příloh podává vlastník stavby výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace ve formátu *.pdf.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru