Přeskočit na obsah

Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II

Dotace na omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů. Žádat mohou svazky obcí, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu nebo vědecké výzkumné instituce. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 53 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Od 26. května 2014 do 28. července 2014 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávné celky (kraje a obce).
 • Svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Organizační složky státu.
 • Vědecké výzkumné instituce.
 • Státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
 • Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
 • Záchranný program matizny bahenní, záchranný program pro rdest dlouholistý, záchranný program pro hvozdík písečný český, záchranný program pro hořeček mnohotvarý český, záchranný program perlorodky říční, záchranný program sysla obecného, záchranný program užovky stromové, záchranný program hnědáska osikového, program péče o vydru říční a program péče o bobra evropského.
 • Příprava záchranných programů pro druhy: zvonovec liliolistý, hořečky, koniklec otevřený, snědek pyrenejský kulatoplodý, ropucha krátkonohá, raroh velký, krasec dubový, modrásci a okáč jílkový.
 • Aktualizace záchranného programu pro druhy: rdest dlouholistý a matizna bahenní.
 • Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o Záchranných programech pro zvláště chráněné druhy: plch zahradní, plch velký, chrobák jednorohý, cikáda viničná, přástevník mařinkový, přástevník svízelový, sýček obecného, strnad zahradní, velevrub tupý, kohátka kalíškatá, lněnky, pobřežnice jednokvětá, pomněnka úzkolistá, prasetník lysý, rozchodník huňatý, starček oranžový,  šášiny, zeměžluč přímořská slatinná a hořeček žlutavý.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 132 500 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt je 5 300 000 Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé musí být právnickými osobami.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. duben 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru