Přeskočit na obsah

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program “Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie”, na základě kterého se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.

Příjem žádostí:

  • Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 18. 11. 2016. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do 2. 12. 2016 do 15 hod.

Příjemci podpory:

  • Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol nebo víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na jejich právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto školy.
  • Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo víceletého gymnázia (v odpovídajících ročnících) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy bez ohledu na její právní formu.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů.
  • Zvýšené výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním bezplatné přípravy.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytnuta dle jednotlivých modulů v návaznosti na objem finančních prostředků vyčleněných na tento program na dané období.

Specifika a omezení:

  • Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádostí jednotlivých krajských úřadů předložených ministerstvu v jednom písemném a v jednom elektronickém vyhotovení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru