Přeskočit na obsah

Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

Dotace jsou určeny právnickým osobám, které poskytují základní vzdělávání žákům se sociálním znevýhodněným a dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. Finanční prostředky lze také poskytovat na částečnou úhradu, případně krytí nákladů souvisejících s poskytováním zájmového vzdělávání v pravidelné denní docházce ve školní družině nebo školním klubu uvedeným žákům, pokud činnost základní školy a školní družiny či klubu vykonává tatáž právnická osoba.

Příjem žádostí:

  • Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 18. 11. 2016. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do 2. 12. 2016 do 15 hod.

Příjemci podpory:

  • Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol nebo víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na jejich právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto školy.
  • Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo víceletého gymnázia (v odpovídajících ročnících) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy bez ohledu na její právní formu.

Typy podporovaných projektů:

  • Částečná úhrada, případně krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního a zájmového vzdělávání uvedeným žákům.
  • Částečná úhrada, případně krytí zvýšených výdajů na školní potřeby a učebnice, na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud zvýšení výdajů souviselo s poskytováním základního vzdělání uvedeným žákům.

Forma a výše podpory:

  • Výše přiznaných finančních prostředků dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Specifika a omezení:

  • Žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být podány v jednom písemném a v jednom elektronickém vyhotovení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru