Přeskočit na obsah

Zdravé město Praha 2015 – I. program

Dotace na projekty specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, které je určené na aktivity škol a školských zařízení v hlavním městě Praze. Cílem je podpora škol a školských zařízení při realizaci efektivní primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí:

 • Do 24. 10. 2014.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé jsou mateřské, základní a střední školy a školská zařízení, která mají sídlo na území HMP a jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. 

Typy podporovaných projektů:

 • Studium k výkonu specializovaných činností – specializační studium pro školní metodiky prevence — kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence (ŠMP).
 • Programy dlouhodobé všeobecné specifické primární prevence rizikového chování ve školách — programy by měly být interaktivní, prožitkové, zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení pravděpodobnosti výskytu rizikového chování. Podmínkou je účast třídního učitele.
 • Adaptační výjezd mimo školu — tematicky zaměřené výjezdy mimo běžné prostředí, zaměřené na sebepoznávání a utváření vztahů v třídních kolektivech.
 • Programy selektivní primární prevence pro rizikovou skupinu dětí a mládeže — o tento typ prevence žádají speciální školy, střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny, které realizují programy pro cílové skupiny (žáků, studentů), u nichž je aktuálně či dlouhodobě zvýšeno nebezpečí výskytu rizikových forem chování.

Forma a výše podpory:

 • Studium k výkonu specializovaných činností – specializační studium pro školní metodiky prevence — Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 12 000 Kč. 
 • Programy dlouhodobé všeobecné specifické primární prevence rizikového chování ve školách — Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 350 Kč/hod. pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory). Maximální výše celkově poskytnutého grantu pro školy je 50 000 Kč.
 • Adaptační výjezd mimo školu — Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 15 000 Kč na 1 akci (tj. 5 000 Kč/1 den).
 • Programy selektivní primární prevence pro rizikovou skupinu dětí a mládeže — Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 500 Kč/hod. pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory).Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jedna žádost musí obsahovat jeden typ programu. Žadatel může podat max. 3 žádosti.
 • Výhodou bude, budou-li žádosti jednoho žadatele vzájemně provázané (např. adaptační výjezd mimo školu, na který navazuje blok primární prevence).
 • Externí zajišťovatelé programů primární prevence musí mít certifikaci pro daný typ a oblast primární prevence rizikového chování. V případě, že do doby odevzdání žádosti neprojde organizace certifikačním procesem, musí doložit žádost o zahájení certifikačního řízení a o provedení místního šetření.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru