Přeskočit na obsah

Zelená škola Olomouckého kraje

Cílem programu je finanční podpora mateřských, základních škol a středních škol, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 6. 2016 do 5. 9. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo střední školy se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Žadatelé jsou dle typu a druhu školy oceňováni v těchto kategoriích: Gymnázium; Střední odborná škola; Střední odborné učiliště; Základní škola pouze s 1. stupněm; Základní škola s 1. a 2. stupněm; Škola samostatně zřízená pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; Mateřská škola.

Typy podporovaných projektů:

 • Jedná o podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty např.: 
  • Ekologické kroužky, vícedenní ekovýchovně zaměřené pobyty, jednodenní přírodovědné terénní exkurze a přírodovědné výstavy, účast žáků na přírodovědně — ekologických soutěžích, vzdělávací akce lesní pedagogiky, využívání školní zahrady pro ekovýchovné aktivity, vlastní akce školy realizované v oblasti EVVO, ekologické výukové programy a besedy atd.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 50 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 3 000 Kč na jeden projekt.
 • Maximální výše dotace je 10 000 Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.
 • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru