Přeskočit na obsah

Zlín kraj — Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Dotace vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 03. 2020 do 30. 04. 2020, poslední den lhůty nejpozději do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatelem o finanční podporu v Programu jsou poskytovatelé sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v pobytové formě: 
  • 1. domovy pro seniory,
  • 2. domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • 3. domovy se zvláštním režimem,
  • 4. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
  • 5. chráněné bydlení,
  • 6. týdenní stacionáře,
  • 7. azylové domy,
  • 8. domy na půl cesty,
  • 9. terapeutické komunity,
  • 10. zařízení následné péče,
  • 11. zařízení pro krizovou pomoc,
  • 12. zařízení sociální rehabilitace,
  • 13. odlehčovací služby.
 • b) Poskytovatel sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby uvedené shora pod písmenem a) tohoto článku, musí mít zároveň registraci poskytovatele sociální služby anebo být zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, mít pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a mít některou z níže uvedených právních forem: 
  • Obce;
  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti;
  • Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti;
  • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti;
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nezbytného vybavení v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB‑T na standard DVB-T2: 
  • A) Set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání Žádosti pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie;
  • B) Televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání Žádosti pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie;
  • C) nezbytná úprava anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně každá další nezbytná úprava anténního systému (STA). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finanční podpory činí na 1 projekt: 1 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory činí na 1 projekt: 500 000 Kč.
 • Přičemž dále platí, že: 
  • a) finanční podpora bude poskytnuta do výše 1 000 Kč na každý set top box.
  • b) finanční podpora bude poskytnuta do výše 3 000 Kč na každý televizní přijímač.
  • c) finanční podpora bude poskytnuta do výše 7 000 Kč na každou nezbytnou úpravu anténního systému (STA)

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v Programu předložit maximálně 1 Žádost.
 • Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru