Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Dotace na sociální služby umožňující lidem zůstat v přirozeném prostředí

Rada Zlínského kraje schválila program, na jehož základě mohou poskytovatelé některých sociálních služeb Zlínského kraje získat dotace na svůj další rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 5. 2019 do 23. 5. 2019.

Příjemci podpory:

 • Sociální služba, která je registrovaná nebo zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb na základě zákona o sociálních službách Zlínského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Mezi služby, na něž se podpora vztahuje, patří: 
  • Azylové domy
  • Centra denních služeb
  • Denní stacionáře
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Domovy pro seniory
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Chráněné bydlení
  • Kontaktní centra
  • Osobní asistence
  • Pečovatelská služba
  • Podpora samostatného bydlení
  • Raná péče
  • Služby následné péče
  • Sociální rehabilitace
  • Terénní programy

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 36 330 380 Kč.
 • Výše finančních podpor pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb projedná Rada Zlínského kraje 10. června a následně o nich bude rozhodovat krajské zastupitelstvo dne 17. června.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatel sociální služby zpracovává a podává jednu Žádost, která je členěna pro každou registrovanou sociální službu (nebo službu zapsanou v registru poskytovatelů sociálních služeb).
 • Finanční podpora přidělená na základě žádosti podané poskytovatelem sociálních služeb v rámci vyhlášené výzvy, je poskytovateli sociálních služeb na jeho běžný účet vyplácena ve dvou zálohách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru