Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Podpora karavanových stání ve Zlínském kraji

Dotace na podporu rozvoje sítě karavanových stání, rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území Zlínského kraje v turisticky zajímavých lokalitách a v území s minimálním pokrytím touto infrastrukturou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. 9. 2023 do 13. 10. 2023 do 11:30 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající, právnické osoby (včetně měst a obcí), za podmínky, že mají:
  • ve vlastnictví pozemky vhodné pro vybudování karavanových stání nebo servisních stanic, anebo
  • s vlastníky těchto pozemků uzavřenou smlouvu opravňující žadatele k užívání pozemků pro tyto účely nejméně na dobu 5ti let od pořízení majetku na základě této dotace (smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, apod.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora cestovního ruchu s cílem zlepšit jeho nabídku, dostupnost a zvýšit atraktivitu Zlínského kraje jako regionu poskytujícího kvalitní služby pro domácí i zahraniční návštěvníky.
 • V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:
  • rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu,
  • zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu,
  • rozšíření podpůrné infrastruktury pro kemping a karavaning,
  • podpora a rozšíření návazných podnikatelských aktivit.
 • Vybudování karavanového stání, které je určeno pro poskytování krátkodobého parkování (24 – 72 hodin) pro obytné automobily nebo soběstačné obytné přívěsy (zpoplatněné/bezplatné), vč. servisní stanice.
 • Výstupem projektu je dokončená realizace karavanového stání, jehož součástí je servisní stanice.
 • Opatření č. 1: Karavanové stání.
 • Opatření č. 2: samostatné servisní stanice. 

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 3 000 000 Kč.
 • Opatření č. 1: Karavanové stání.
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 600 000 Kč.
 • Opatření č. 2: samostatné servisní stanice. 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 70 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 400 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí s více než 5 000 obyvateli 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.
 • Žadatel může v Programu předložit maximálně 1 Žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru